Starlight Cruise

Lamvisaonline.com không phải là cơ quan được ủy quyền của Đại sứ quán hay của cơ quan nhà nước. Quý vị sẽ trả một khoản phí dịch vụ mà nếu làm trực tiếp với Đại sứ quán sẽ không mất khoản phí...

23/23
Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội
P1508
Vincom Tower, - 72 Lê Thánh Tôn, - Q1, TP.HCM

Info@umovetravel.com

091 333 9339
0912 543 009

VISA VIỆT NAM NHẬN TẠI ĐẠI SỨ QUÁN

Công văn nhập cảnh là công văn của cục xuất nhập cảnh Việt Nam cho phép cá nhân hay tập thể người Nước ngoài được phép xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Với công văn này người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam và dán visa tại các cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam => Visa nhập cảnh nhận tại cửa khẩu

Xem chi tiết


THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của chính phủ về việc tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:

Xem chi tiết


Visa Nhập Cảnh Vào Việt Nam Nhận Tại Cửa Khẩu

Visa nhập cảnh vào Việt Nam là công văn của cục xuất nhập cảnh Việt Nam cho phép cá nhân hay tập thể người Nước ngoài được phép xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Với công văn này người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam và dán visa tại các cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam => Visa nhập cảnh nhận tại cửa khẩu

Xem chi tiết