LÀM VISA CÔNG TÁC

  • Ngày đăng:27/11/2012
  • Phản hồi:0
  • Làm Visa Công Tác

Hồ sơ xin visa Công tác Úc bao gồm: 1. Đơn xin thị thực. 2.  02 tấm ảnh cỡ hộ chiếu. Ản 3. Những người mang hộ chiếu Công vụ hoặc Ngoại giao cần nộp thêm: