LÀM VISA THĂM THÂN

  • Ngày đăng:27/11/2012
  • Phản hồi:0
  • Làm Visa Thăm Thân

Hồ sơ xin visa Thăm thân Úc bao gồm: 1. Đơn xin visa theo mẫu. 2. 02 tấm ảnh cỡ hộ chiếu cho mỗi đương đơn. 3. Tờ khai chi tiết về nhân thân.